MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

SPRAWOZDANIE Z PODSUMOWANIA IV EDYCJI KONKURSU LUBELSZCZYZNA MOJA MAŁA OJCZYZNA

LUDZIE DLA LASU

 

„CHWAŁA CI LESIE WIECZYSTY, CHWAŁA,(…)

ZA DARY TWOJE, ZA MOC I KRASĘ. CZEŚĆ CI PO WSZELKIE CZASY"

 

     W dniu 5.06.2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w Suścu odbyło się podsumowanie konkursu, ekologiczno – regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, który w roku szkolnym 2011/2012 przebiegał pod hasłem „Ludzie dla lasu”.

     Ideą konkursu jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli oraz upowszechnianie wiedzy o Małych Ojczyznach. Eksponowane są wydarzenia, postaci, miejsca mało znane lub zapomniane oraz te, które są wyjątkowe i  niepowtarzalne. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Do konkursu przystąpiło 25 zespołów – 80 uczniów z wszystkich poziomów kształcenia. Autorzy prac reprezentowali następujące powiaty i miasta: Biała Podlaska, Lublin, Puławy,  Zamość, Krasnik, Janów Lub., Biłgoraj oraz najliczniej Tomaszów Lub. Uczniowie wykazali się wiadomościami i umiejętnościami ponadprzedmiotowymi. Tematyka konkursu obejmuje treści wskazane do realizacji w  nowej podstawie programowej.

     Konkurs zyskał uznanie władz oświatowych i samorządowych. Po złożeniu stosownej dokumentacji potwierdzającej działalność ekologiczno-regionalną szkoły Lubelski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. Fakt ten podniósł rangę konkursu oraz przyczynił się do promocji szkoły i środowiska.

     Każdego roku obok charakterystyki najbliższej okolicy zgłębiany jest inny, wspólny temat. Dotychczas odbyły się trzy edycje cieszące się dużym zainteresowaniem szkół z całego województwa.

Informacje oraz fotoreportaże znajdują się na stronie www. zsp_susiec.witrynaszkolna.pl oraz http://zamosc.lscdn.pl/

     Organizacja Narodów Zjednoczonych rok 2011 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Lasów pod hasłem „Lasy dla ludzi”, dlatego też w bieżącym roku szkolnym IV edycja konkursu „Lubelszczyzna - moja Mała Ojczyzna” obejmowała tę tematykę. Nasz konkurs przebiegał jednak pod hasłem „Ludzie dla lasu”.

     „Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, zależy od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych. Przez cały 2011 rok będziemy podkreślać tę zależność między lasami i ludźmi – powiedział Jan McAlpine, dyrektor Sekretariatu Forum ONZ ds. Lasów, podczas otwarcia obchodów Międzynarodowego Roku Lasów”.

    Młodzież zgłębiała wiedzę na temat lasu, mieszkańców najbliższych okolic i pracowników nadleśnictw, którzy swoją postawą przyczynili się do dzisiejszej świetności lasów Lubelszczyzny. Poznawała miejsca oraz ludzi mało znanych  lub zapomnianych, działających i pracujących z dala od mediów i fleszy.

    Bogata historia naszych ziem nierozerwalnie łączy się z lasami i leśnikami. Las jest nie tylko obiektem cennym przyrodniczo i gospodarczo, jest też miejscem wydarzeń historycznych, dlatego zasługuje na szczególne miejsce w poznawaniu Małych Ojczyzn.

     W ramach konkursu uczniowie wykonali specjalne wydanie gazetki szkolnej.

     Komisja konkursowa w składzie

1)      Aneta Ukalska – starszy specjalista ds. edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego

2)      Iwona Wiechowska – Specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Józefów

3)      Małgorzata Lisikiewicz – nauczyciel geografii ZSP nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

4)      Szymon Kolasa – adiunkt ds. nauki Poleskiego Parku Narodowego

5)      Mateusz Wąsacz – grafik komputerowy, specjalista ds. mediów

pracowała 15 maja 2012 r. i przyznała następujące miejsca:

W kategorii Szkół Podstawowych:

                   I.     miejsce – Szkoła Podstawowa w Suścu

                  II.     miejsce – Szkoła Podstawowa w Kalinowicach oraz Szkoła Podstawowa w Łosińcu

                 III.     miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Ulhówku

W kategorii szkół gimnazjalnych:

                   I.     miejsce – Gimnazjum nr 1 w Niemcach

                  II.     miejsce – Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz Gimnazjum we Frampolu

                III.     miejsce – Gimnazjum Publiczne w Suścu

Wyróżnienie – Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

                   I.     miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim

                  II.     miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

                 III.     miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie – Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

 

Nagrodę specjalną – wyróżnienie za stronę graficzną gazetki przyznał Wójt Gminy Susiec. Laureatami tej nagrody zostali uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce.

 

     W konkurs i podsumowanie wpisała się wzruszająca uroczystość Wręczenie Krzyża Pamiątkowego Zwycięzcom 1945 roku nadanego Zespołowi Szkół Publicznych w Suścu przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie. Na ręce dyrektora szkoły Barbary Żelasko Krzyż wręczył Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu Pan Podporucznik w stanie spoczynku Władysław Bednarczyk, który w pięknych słowach odniósł się do wydarzeń z II wojny światowej i czasów współczesnych. Młodzież i zebrani goście byli świadkami bardzo ważnego wydarzeniem w życiu szkoły i całego środowiska. W uroczystości uczestniczył  Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  Politycznych pan Edward Trześniowski oraz członkowie Zarządu Władysław Sitarczyk, Zdzisław Zatorski.

     Swoją obecnością zaszczycili nas: Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego - kierownik delegatury w Zamościu Jacek Grabek, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu Pan Eugeniusz Polakowski, wicestarosta powiatu tomaszowskiego -  Jan Fila, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski – Henryk Nowosad,  Wójt Gminy Susiec - Franciszek Kawa, Sekretarz Gminy Susiec, członek zarządu powiatu Tadeusz Suski, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwa Józefów – nadleśniczy Leszek Dmitroca i leśniczy Krzysztof Malec, starszy specjalista ds. edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego Pani Aneta Ukalska, emerytowany leśnik Stanisław Rojek, Irena Nogal- Zastępca Gimnazjum Średniego w Rawie Ruskiej, Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Kuśmierz oraz młodzież uczestnicząca w konkursie wraz z  opiekunami.

     Podsumowanie konkursu obejmowało następujące działania:

 • Program artystyczny w którym znalazły się fragmenty prac konkursowych w wykonaniu młodzieży ZSP w Suścu, gościnnie wystąpili sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.
 • Wręczenie nagród przez sponsorów i członków komisji konkursowej.
 • Posiłek dla wszystkich uczniów, opiekunów i gości sponsorowany przez Wójta Gminy Susiec.
 • Wycieczka dla zgłoszonych uczestników.
 • Ewaluacja konkursu oraz podsumowania, wpisy uczestników konkursu i gości do Kroniki Szkolnej.

 

SPONSORZY:

 • Wojewoda Lubelski
 • Marszałek Województwa, Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski
 • Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego
 • Wójt Gminy Susiec 
 • Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz  Nadleśnictwo Józefów
 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Poleski Park Narodowy,
 • Rada Rodziców

Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Barbara Żelasko oraz młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

Do przygotowania uroczystości włączyli się nauczyciele:

 Strona graficzna - Maria Mielniczek; chór, oprawa muzyczna - Edyta Nieścior, harcerze - Anna Rojek; zdjęcia, kronika - Piotr Żelasko; sprzęt projekcyjny, nagłośnienie - Paweł Fronc, recytacje – Wiesława Buczek, Stanisława Pogudz; utwór muzyczny – Barbara Jarczak, prezentacja multimedialna- ks. Rafał Stochmal; polonez, kamera – Mariusz Fanfara, aerobik- Teresa Kłus; dekoracja - Stanisława Pogudz, Barbara Jarczak, ekspozycje, holl, opieka nad młodzieżą i gośćmi - Bogumiła Łasocha, Małgorzata Borowicz, Tetyana Bakay, Beata Brigui.

Pomysłodawca, scenariusz, organizacja, przebieg konkursu i podsumowania - Urszula Bartoszek

     Sponsorom, uczestnikom konkursu,  nauczycielom, gościom, organizatorzy podsumowania konkursu składają serdeczne podziękowania za wspólne spotkanie i działania na rzecz rozwoju edukacji w regionie.

 

Doradca metodyczny – Urszula Bartoszek

galeria

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )